Dialogielementtien hyödyntäminen seminaareissa ja kokouksissa

Dialogielementtien tuominen mukaan vaikuttaa yllättävän paljon tilaisuuksien ilmapiiriin ja osallistujien kokemukseen. Tilaisuus muuttuu antoisammaksi kun osallistujat pääsevät osalliseksi ja voivat kokea tilaisuuden itselle merkitykselliseksi. Sen sijaan, että osallistujat istuisivat passiivisina vastaanottamassa esityksiä tai osallistuisivat kokouksiin kuuntelijoita, kannattaa virittäytyä kohtaamiseen.

Usein seminaarit rakentuvat keynoteista ja paneeleista. Nämä on helppo uudistaa dialogisilla elementeillä. Erätauko-kokeilujen pohjalta voimme sanoa, että suomalaiset ovat sekä halukkaita että kyvykkäitä keskustelemaan toistensa kanssa, kunhan heille annetaan siihen mahdollisuus. Asioiden työstäminen muiden osallistujien kanssa saa tehokkaasti uusia näkökulmia avautumaan. Samalla osallistujat tulevat sisäistäneeksi käsitellyt sisällöt syvemmin. Varsinkin kompleksista aiheista ja useiden eri tahojen tilaisuuksissa dialogi rakentaa yhteistä ymmärrystä, luo osallisuutta ja mahdollistaa tasavertaisen keskustelun. OH BOY, jo oli aikakin uudistaa tilaisuuksia!

Miten

Keskeistä on luoda rauhallinen ja luottamuksellinen tunnelma ja varata aikaa kohtaamiselle sekä osallistujien pari- ja ryhmäkeskusteluihin. Keynote-puheenvuorot ja Q&A -rakenne on helppo muuttaa niin, että lyhyiden puheenvuorojen (max 15 min.) jälkeen osallistujat pääsevät keskustelemaan pareina, pienryhminä tai isona ryhmänä (n. 15-40 min.) Näistä keskusteluista kannattaa ottaa muutama poiminta erilaisista näkökulmista ja noteerata jatkokeskustelussa tai esityksissä, koska ne ovat yleensä hyvin aiheita syventäviä, sekä motivoivat jatkokeskusteluun.

Paneelin voi muuttaa dialogiksi yhtä helposti. Keskustelun voi aloittaa pyytämällä yhtä keskustelijoista alustamaan lyhyesti ja tämän jälkeen keskustelijoita pyydetään liittymään toistensa puheeseen ja ajatuksiin sekä kuuntelemaan ja puhumaan niin että tulevat ymmärretyksi. Keskustelu voidaan keskeyttää osallistujien pari- tai pienryhmäkeskustelujen ajaksi ja näistä nostettuja poimintoja voidaan käyttää keskustelun syventämiseen tai uudelleen suuntaamiseen. Tässä esimerkki kuinka perinteinen seminaari uudistettiin dialogisilla elementeillä.

Vinkit

 • Dialogi vaatii aikaa ja luottamusta. Ei kannata laittaa samaan tilaisuuteen liian paljon sisältöjä.
 • Riko perinteinen yksisuuntainen dynamiikka heti tilaisuuden alussa ja virittäytykää yhteiseen keskusteluun.
 • Kerro jo kutsussa tai sopikaa tilaisuuden alussa, että nyt tehdään toisenlainen seminaari, paneeli, keynote tai kokous, jossa on tarkoitus syventää ymmärrystä ja saada kaikki osalliseksi. Näin ei synny vääriä odotuksia.
 • Keskustelu käynnistyy helpoimmin parikeskusteluna, jonka jälkeen voidaan laajentaa keskustelua pienryhmäkeskusteluksi ja sen jälkeen koko osallistujajoukon yhteiseksi keskusteluksi.
 • Mahdollista keskustelu tilajärjestelyillä. Vältä auditorioita tai peräkkäisiä rivejä – toisen takaraivon kanssa on vaikea käydä dialogia.
 • Laita osallistujat maksimissaan 10 hengen ryhmiin
  Sijoita keskusteluksi muutettu paneeli esimerkiksi lavan sijaan osallistujien keskelle.
 • Älä sotke päätös- tai ratkaisukokousta dialogiin, vaan suunnittele kullekin oikea paikka prosessissa.
 • Tuo dialogisia elementtejä erityisesti mukaan kompleksisten aiheiden käsittelyyn.
 • Rakenna eri toimijoita välille ymmärrystä ja luottamusta dialogisilla elementeillä –rakentavan keskustelun pelisäännöt ovat selkäranka näissäkin.
 • Käytä rakentavan keskustelun ohjauskortteja apuna keskustelujen ohjauksessa

 

Tekijä: Sitra

Kuva: Topias Dean / Sitra, Maria Okkonen / Norr

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut