Tapaseura (perustettu 1996) on suomalainen hyvien tapojen yhdistys. Sen tavoitteena on lisätä hyvien käytöstapojen tuntemusta ja herättää kiinnostusta käytöskulttuurin kehittymiseen. Yhdistys palkitsee vuosittain Vuoden Tapateon.

Vuoden Tapatekona palkitaan Ylen ja Erätauko-säätiön Hyvin sanottu – Bra sagt -hanke. Viisivuotisella hankkeella pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin pahaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Samalla vahvistetaan suomalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. Hankkeen tavoitteena on kohottaa suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa ja innostaa ihmisiä mukaan toisia kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun.

Tapaseura perustelee valintaa seuraavasti:

Ylen ja Erätauo-säätiön Hyvin sanottu – Bra Sagt -hanke on istuttamassa Suomeen uudenlaisen keskustelukulttuurin, joka sallii erilaiset mielipiteet asettamatta niitä toisiaan vastaan ja syyllistämättä. Ajankohtaisten keskustelujen aiheina on ollut monia henkilökohtaisia ja vaikeitakin asioita, joista kertominen avoimesti on tuonut monille uusia katsantokantoja ja ymmärrystä.

Hyvin sanottu on saanut mukaan kymmenittäin yhteistyökumppaneita, jotka omalla toiminnallaan ovat avainasemassa hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeessa erityisesti ilahduttaa sen tuore ote hyödyntää niin sosiaalista kuin perinteistäkin mediaa.

Syksyllä 2022 järjestettiin Hämeenlinnassa Keskustelufestivaali, joka koostui julkisista, luottamuksellisista ja pop up -keskusteluista. Julkiset keskustelut Yle välitti eri kanavien kautta. Luottamuksellisissa keskusteluissa Hyvin sanottu -hankkeen kumppanit määrittelivät aiheen ja osallistujat. Samaan aikaan festivaalin kanssa oli mahdollista osallistua kumppanien järjestämiin tapahtumiin eri puolilla Suomea.

Tämä tunnustus on koko Hyvin sanottu -porukalle! Keskustelukulttuurin vahvistaminen on demokratian vahvistamista. Siinä ei pärjää yksin. Yhteistyön avulla saamme enemmän aikaiseksi ja mahdollistamme sen, että yhä useammalla ihmisellä on mahdollisuus osallistua keskusteluihin tärkeistä aiheista sekä mahdollisuus tulla kuulluksi. Laura Arikka, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö

Palkinto jaettiin maanantaina 5.12.2022. Erätauko-säätiö kiittää omasta puolestaan Tapaseuraa tästä tunnustuksesta, Yleä hyvästä yhteistyöstä ja hankkeen yhteistyökumppaneita hienosti tehdystä työstä. Hyvin sanottu – Bra sagt -hanke jatkuu vuoteen 2026 asti.

Lisätietoja:

Risto Rasku, Tapaseura ry:n vt. puheenjohtaja

risto.rasku(a)luukku.com, 040 545 9580

Laura Arikka, Erätauko-säätiön toimitusjohtaja

laura.arikka(a)eratauko.fi, 044 579 2686

Uutiset

Kaikki uutiset