Vinkkilista

Muistilista keskustelun järjestämisen tueksi. Käy läpi ennen keskustelua.

  • Muistathan kokeilla ennakkoon käyttämääsi alustaa.
  • Hyvä etädialogi mahdollistuu kun ryhmässä on 3-10 keskustelijaa ja fasilitaattori (eli keskustelun vetäjä). Kasvokkaiskeskustelussa osallistujia voi olla enemmän, 6-25.
  • Keskustelussa syntyy todennäköisesti syvempää ymmärrystä aiheesta ja se kannattaa hyödyntää tekemisessänne jatkossa.
  • Mahdollisuuksien mukaan suunnitelkaa ja sopikaa ennen keskustelua kenelle kaikille toimitatte keskustelun sisällön yleisesti tehtävän yhteenvedon lisäksi.
  • Lisää vinkkejä vaikuttavuudesta!
  • Somettaessa käytäthän tunnisteita #poikkeusajandialogit ja #erätauko