Erätauko-menetelmän ajatuksena on luoda rakentavampaa keskustelukulttuuria Suomessa ja maailmalla. Menetelmän käyttö tukee osaltaan Suomen Partiolaisten tulevaa strategiaa ja jokaisen partiolaisen johtamistaitoja.

Partio haluaa toimia hyvän johtamisen ja rakentavien keskustelutaitojen edistäjänä ja kasvattajana. Erätauko-menetelmä tarjoaa selkeän mallin keskustelutaitojen kouluttamiseen ja Erätauko-säätiöltä saatava tuki mahdollistaa menetelmän tehokkaan levittämisen. On mahtavaa päästä tekemään yhteistyötä ja viemään suomalaista keskustelukulttuuria parempaan suuntaan,

iloitsee vapaaehtoistuesta ja koulutuksesta vastaava hallituksen jäsen Antti Reinikainen.

Erätauko-menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää niin partiolippukunnissa, -piireissä kuin -tapahtumissa. Menetelmää voidaan käyttää osana partiokoulutuksia ja yhteistyön myötä partiolaisilla on myös mahdollisuus kouluttautua Erätauko-menetelmän ohjaajiksi ja kouluttajiksi.

Partiolaiset mukana rakentamassa parempaa keskustelukulttuuria

Vain yhdessä eri toimijoiden kanssa voimme tehdä Suomesta maailman parhaiten keskustelevan kansan ja sitä kautta lisätä ymmärrystä itsestä, muista ja maailmasta. Partion toiminnassa on vuosittain mukana yli 60 000 jäsentä ja lisäksi partioliike on maailman suurin rauhanliike yli 40 miljoonalla jäsenellään. Viikoittaiset kohtaamiset, leirit ja tapahtumat eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kesken on hyvää maaperää Erätauko-menetelmälle. Tämä yhteistyö on hieno mahdollisuus Erätauko-säätiölle ja rakentavammalle keskustelukulttuurille,

toteaa Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka iloisena.

Erätauko-säätiö ja Suomen Partiolaiset ovat sopineet tässä vaiheessa kahden vuoden yhteistyöstä, mutta sopimusta voidaan jatkaa myös vuoden 2022 jälkeen.

Kuva: Noora Qvick

Uutiset

  • Erätauko-viikko tulee taas, hurraa!

    Lähde mukaan järjestämään Erätauko-keskustelua itsenäisyyspäiväviikolla 1.-7.12.2021. Aiheena on viime vuodesta tuttuun tapaan "Mitä on suomalaisuus?", sekä "Mihin kuulun?" Tarkoitus on järjestää suurin Erätauko-viikko jota on järjestetty!
  • Hurraa! Erätauko-säätiö jatkaa toimintaansa vuosina 2022-2025

    Erätauko-säätiön perustajatahot ovat päättäneet jatkaa säätiön rahoitusta uuden kolmivuotiskauden ajan. Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden pitävät tärkeänä, että Erätauko-säätiö voi jatkaa hyvin alkanutta toimintaansa.
  • Koronan exit-suunnitelmaa tarvitsevat yhteisöjen ohella myös yksilöt

    Kevään viimeisissä Poikkeusajan dialogeissa keskusteltiin siitä, miten poikkeusaika on muuttanut meitä ihmisinä ja yhteisöinä. Kolmella kielellä käydyissä keskusteluissa oli mukana eri ikäisiä ja eri aloja edustavia ihmisiä ympäri Suomen. Dialogeissa nousi esiin, että koronan exit-suunnitelmaa tarvitsevatkin yhteisöjen ohella myös yksilöt.
Kaikki uutiset