Ohjeistus kirjurille ja sanoitus kirjaamisesta

Keskusteluun tarvitaan kirjuri. Käy hänen kanssaan etukäteen läpi kirjurin tehtävät.

  1. Pyydä keskusteluun kirjuri ja käy kirjurin kanssaan etukäteen lyhyt keskustelu rooleista keskustelussa ja kuvaa kirjurille, mikä hänen tehtävänsä keskustelussa on.
  2. Pyydä kirjuria kirjaamaan mahdollisimman tarkasti mitä ihmiset puhuvat, ilman tulkintaa ja niin ettei kenenkään nimeä kirjata ylös.
  3. Sopikaa kirjurin kanssa, kumpi kertoo mihin kirjausta käytetään. Tässä valmis sanoitus: ”Poikkeusajan Dialogit on valtakunnallinen keskustelusarja, jossa rakennetaan kooste kansalaisten kokemuksista koronan aikana ja tulevaisuudessa. Keskustelujen kirjauksia käytetään mahdollisena tutkimusaineistona ja dialogeista tehtyjä yhteenvetoja hyödynnetään valtion ja kuntien hallinnossa sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden työn tukena. Kirjaaminen tehdään niin ettei yksittäistä henkilöä voi tunnistaa kirjauksista tai yhteenvedoista. Mahdollisessa tutkimuskäytössä noudatetaan tutkimuksen eettisiä säännöstöjä.”