”Turun yliopiston Tekoälyakatemian ja Sote-akatemian 7.10. järjestämä Erätauko-keskustelu oli ensimmäinen itse vetämäni dialogi. Olen ollut aiemmin Erätauko-keskusteluissa osallistujana ja kirjurina. Keskustelimme monialaisuuden mahdollisuuksista Turun yliopistossa.

Fiilikseni keskustelun jälkeen oli todella innostunut. Tulemme käyttämään Erätaukoa jatkossakin!

Työskentelen Tekoälyakatemiassa tulevaisuuden teknologioiden laitoksella ja sain osallistua alkuvuodesta Erätauko fasilitaattori-koulutukseen, kun Turun yliopiston monitieteiset akatemiat koulutti parikymmentä ihmistä eri tiedekunnista.

Turun yliopisto on monialainen tiedeyliopisto, ja Tekoälyakatemia tuo yhteen kaikkien tiedekuntien tekoälyopetuksen ja -tutkimuksen ja tarjoaa yhteistyöalustan eri tieteenalojen sekä yritysten ja yhteisöjen edustajille. Sote-akatemia tekee samaa työtä sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.

Alunperin ajatus Erätauko-menetelmän hyödyllisyydestä yliopistolle tuli Sote-akatemian toimijoilta. He olivat olleet useammassakin Erätauko-tilaisuudessa ja ajattelivat, että se olisi Turun yliopistolle toimiva väline käydä dialogia.

Rakentava keskustelu on yhteisössämme todella tärkeää. Olemme 25 000 yliopistolaisen yhteisö. Tiedekuntia on jo nyt 7 ja ensi vuoden alusta 8. Meillä on tosi erilaisia tutkimusperinteitä ja -tapoja.

Monialainen tutkimus on ratkaisu moniin tämän ajan suurimpiin kysymyksiin ja sitä pitää vaalia. Tekoälyn saralla monialaisen tutkimuksen avulla voidaan esimerkiksi kehittää syöpäkuvantamista ja Alzheimer-diagnostiikkaa.

Autonomisten ajoneuvojen käyttöönotto puolestaan vaatii myös oikeudellisten ja eettisten näkökulmien ymmärtämistä. Monialaisuuden edistäminen tapahtuu niin, että tuomme kaikki keskustelemaan yhteen.
Erätauko on ihan mahtava väline tähän. Se on todella hyödyllinen meille.

Yliopistossa keskustelu on vahvuus ja yliopisto on täynnä erinomaisia keskustelijoita. Laadukas keskustelu vaatii kuitenkin aikaa, jota yliopiston arjessa ei aina ole. Se aika on järjestettävä.

Meillä on paljon kokouksia, joissa fokus on siinä, mitä ollaan tekemässä. Pitää tehdä päätöksiä. Kirjoitetaan yhdessä artikkelia tai haetaan rahoitusta. Vaikka teemme paljon monialaista yhteistyötä tarvitsemme entistä enemmän tilaa rauhalliselle keskustelulle yhdessä.

Erätauko-keskustelujen jälkeen kaikilla on aina paljon ajatuksia siitä, miten he voisivat käyttää Erätaukoa jatkossa omissa yksiköissään.
Eilenkin Erätauko sai osallistujilta tosi positiivisen vastaanoton ja moni koki, että keskustelukokemus oli rentouttava. Kuulluksi tuleminen on niin tärkeä asia.

Erätauossa ei haeta sitä, että kaikkien tarvitsisi olla samaa mieltä, vaan saa kertoa omat ajatuksensa asiasta. Eilenkin ihmiset toivat ihanasti esille ihan uusia ajatuksia, joihin muut liittyivät. Se on ihan huippututkimuksen ydintä, että luodaan uutta ja synnytetään uusia ajatuksia.

Etätyöaikana on todellinen tarve sille, että on tilaa tuoda keskusteluun keskeneräisiäkin ajatuksia ja muut vievät niitä eteenpäin.
Eilen moni osallistuja sanoi, että:

Vaikka keskustelimme kaikki etänä tuntui, että pääsimme niin lähelle keskustelukumppania, että zoom katosi. Kuin olisimme olleet samassa huoneessa.

Osallistujat kommentoivat myös, että:

Onpa siinä iso ero, että keskustelu on rauhallista ja puheenvuorojen välissä on tilaa. Kiireetön olo. Tätä tarvitaan, että saa tulla rauhassa omien ajatustensa kanssa yhteen ja tulla kuulluksi.

Kysymykseen monialaisuuden mahdollisuuksista osallistujat näkivät olennaisimpana sen, mitä olimme juuri Erätauon avulla tekemässä:

Monialaisuutta edistetään sillä, että eri alojen toimijat tulevat yhdessä rauhassa keskustelemaan.

Se tuntui niin hyvältä kuulla! Olimme aivan olennaisen äärellä!

Erätauko-keskustelun osallistujat kokivat menetelmän omakseen ja yliopistoyhteisöön sopivana työkaluna. Eilisen keskustelun jälkeen moni lupasi viedä Erätaukoa eteenpäin omissa yksiköissään. Juuri myös pohdimme miten voimme osallistua Erätauko-viikkoon joulukuussa.

Eilinen Erätauko oli henkilöstön sisäinen. Myös avoimet keskustelut olisivat jatkossa tärkeitä niin, että mukana olisi henkilökunnan lisäksi ihmisiä myös yliopiston ulkopuolelta. Näin voimme olla vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Itseäni kiinnostaa ihminen tieteen tekemisen takana. Monesti on todella hedelmällistä, kun tutkijat pääsevät puhumaan oma kokemus edellä. Erätauko-keskusteluun ei tulla oma oppiaine, laitos tai ainejärjestö, vaan yksilön oma kokemus edellä. Se antaa paljon. Erätauko-keskustelussa itseään ei tarvitse häivyttää minkään roolin taakse.

Eilisen jälkeen tiedän, että fasilitaattorikin saa tulla keskusteluun omana itsenään, eikä tarvitse häivyttää omaa persoonaansa.

Olen helposti innostuva persoona ja sain eilen hyvää palautetta siitä, että olin niin valoisa ja innostunut. Kun olin oma itseni se antoi keskustelijoillekin mahdollisuuden olla oma itsensä. Voi antaa muille keskustelijoille tilaa ja olla silti itsensä.”

Marianne Muurinen, projektiasiantuntija, Tulevaisuuden teknologioiden laitos

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko-menetelmä osana Polamkin hankkeita

    Iina, Minna, Terhi ja Pirjo Poliisiammattikorkeakoulusta avasivat kokemuksiaan Erätauko-menetelmän parissa erilaisten poliisin hankkeiden näkökulmasta. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan, miten Erätauko-menetelmää on hyödynnetty Poliisin yhteiskunnallista viestintää, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä ihmiskaupparikosten esitutkintaa käsittelevissä hankkeissa.
  • Aleksi Lumpeen vaikuttajatyö metsästyskeskustelun ylläpitäjänä rakentuu Erätauko-säätiöltä tuttujen periaatteiden ympärille

    Aleksi Lumme vastaanotti Suomen dialogiteko 2022 -tunnustuksen edistettyään rakentavaa keskustelua vaikeista aiheista usean vuoden ajan. Rakentavan keskustelun aktiivin tavoitteena on olla ihminen, joka luo ympärilleen hyvää keskustelua. Aleksin mukaan avainasemassa vaikeisiin keskusteluihin osallistuessa on mielenhallinta: halu viedä asiaa ja keskustelua eteenpäin, ei voittaa. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan Aleksin ajatuksia vaikeisiin keskusteluihin osallistumisesta Erätauon oppeja hyödyntäen.
  • MuseoX -hanke vie Erätauko-dialogin osaksi museon arkea

    Oletko koskaan pohtinut, että olisipa jossain tila, joka on pyhitetty rauhalliselle, tasavertaiselle ja kunnioittavalle dialogille? Ei hätää, tällainen tila valmistuu osana MuseoX -hanketta yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa vuonna 2024. Tässä diablogissa projektitutkija Henna Kojo ja kokoelmapäällikkö Teemu Ahola kertovat, kuinka Erätauko-dialogi otetaan osaksi uutta viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota.
Kaikki diablogit