”Olen saanut koulutuksen Erätaukoon ja dialogisuuteen Aretaissa. Olemme Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Resetti-koulutuksissa perehdyttäneet noin 200 opetuksen, opiskeluhuollon ja sosiaalityön ammattilaista dialogin käyttöön.

Valitsimme dialogimenetelmäksi Erätauon, koska se vaikutti selkeältä. Tuli tuntuma, että Erätauossa kaikki pääsevät tasavertaisina osallistumaan keskusteluun ja vaikutti siltä, että vanhemmat ja ammattilaiset ovat kokeneet tulleensa kuulluksi.

Resetti-ryhmätoiminnassa ja –perheluokilla edistetään kodin ja koulun tai päiväkodin yhteistyötä sekä perheiden tukemista. Toiminnalla tuetaan lapsia ja nuoria haastavissa kehitysvaiheissa. Keinoina ovat yhteinen jäsentäminen, konkreettiset suunnitelmat, taitojen opettelu sekä dialogisuus.

Monet ovat kertoneet moniammatillisten verkostojen kokousten olevan liian usein sarja monologeja, joissa jokainen kertoo vuorotellen asiansa ja asiat eivät mene eteenpäin.

Erätauon hyödyntäminen ymmärryksen lisäämiseksi ennen päätöksentekoa on mielestäni synnyttänyt kohtaamista ja parempia päätöksiä.

Resetissä on hyödynnetty dialogisuutta ja Erätaukoa myös vanhempien suljetuissa keskusteluryhmissä. Vanhemmat ovat kertoneet, miten tärkeää on päästä keskustelemaan toisten samassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa.

Vanhemmat ja ammattilaiset jotka ovat olleet mukana Erätauko-keskustelussa kokevat ymmärryksen lisääntyneen, olleensa laadukkaassa keskustelussa ja tulleensa aidosti kohdatuksi.

Pidän itsekin kovasti siitä, miten Erätauko-dialogi yhdistää keskustelijoita. Vaikuttaa siltä, että se saa ihmiset olemaan samalla puolella eikä synnytä vastakkainasetteluja, vaan purkaa niitä.

Erätaukoa voi hyvin hyödyntää myös lasten ja nuorten kanssa ryhmissä ja luokkahuoneissa. Marikki Arnkilin väitöskirjassa ”Mehän opimme enemmän kuin lapset” tarkastellaan ja kuvataan dialogista opettamista.

Valteri on Opetushallituksen alaisuuteen kuuluva oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä lähikouluissa sekä vahvistaa alan ammattilaisten osaamista. Toiminnan tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman kotikuntansa lähikoulussa.”

Piia Ruutu, ohjaava opettaja, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko-keskustelut Kansallismuseon uudistustyön tukena - keiden tarinat tulisi kertoa?

    Suomen Kansallismuseo uudistuu. Uudistumisprosessiin liittyen keväällä 2023 järjestettiin Erätauko-keskustelusarja, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kulttuureista, identiteeteistä ja historiasta eri näkökulmista. Tähän diablogiin on haastateltu Kansallismuseon yhteisömanageria Elisa Sarpoa sekä museolehtoria Hanna Korhosta.
  • Syötteellä käydään viikoittain Erätauko-keskusteluja

    Syötteen 300:n asukkaan kylässä asustaa noin kymmenen hengen porukka, joka käy viikoittain Erätauko-keskusteluja. Parhaillaan keskusteluja käydään jopa pari kolme kertaa viikossa. Erätauko on vakiintunut osaksi arkea, ja keskusteluja aletaan käymään nykyään myös spontaanisti ajankohtaisista aiheista.
  • Erätauko-keskustelua uudistuvista datatalouden pelisäännöistä

    Datatalouden pelisäännöt uudistuvat Euroopan unionissa. Uudet EU-säännöt tulevat vaikuttamaan niin yrityksiin kuin yksityishenkilöihin. Koska sääntely on monimutkaista, mutta samalla se tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia yritysten arkeen, liiketoiminnan uudistamiseen ja toiminnan tehostamiseen, muutoksia kannattaa pureskella yhdessä näkemyksiä ja oivalluksia vaihtaen.
Kaikki diablogit