”Olen saanut koulutuksen Erätaukoon ja dialogisuuteen Aretaissa. Olemme Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Resetti-koulutuksissa perehdyttäneet noin 200 opetuksen, opiskeluhuollon ja sosiaalityön ammattilaista dialogin käyttöön.

Valitsimme dialogimenetelmäksi Erätauon, koska se vaikutti selkeältä. Tuli tuntuma, että Erätauossa kaikki pääsevät tasavertaisina osallistumaan keskusteluun ja vaikutti siltä, että vanhemmat ja ammattilaiset ovat kokeneet tulleensa kuulluksi.

Resetti-ryhmätoiminnassa ja –perheluokilla edistetään kodin ja koulun tai päiväkodin yhteistyötä sekä perheiden tukemista. Toiminnalla tuetaan lapsia ja nuoria haastavissa kehitysvaiheissa. Keinoina ovat yhteinen jäsentäminen, konkreettiset suunnitelmat, taitojen opettelu sekä dialogisuus.

Monet ovat kertoneet moniammatillisten verkostojen kokousten olevan liian usein sarja monologeja, joissa jokainen kertoo vuorotellen asiansa ja asiat eivät mene eteenpäin.

Erätauon hyödyntäminen ymmärryksen lisäämiseksi ennen päätöksentekoa on mielestäni synnyttänyt kohtaamista ja parempia päätöksiä.

Resetissä on hyödynnetty dialogisuutta ja Erätaukoa myös vanhempien suljetuissa keskusteluryhmissä. Vanhemmat ovat kertoneet, miten tärkeää on päästä keskustelemaan toisten samassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa.

Vanhemmat ja ammattilaiset jotka ovat olleet mukana Erätauko-keskustelussa kokevat ymmärryksen lisääntyneen, olleensa laadukkaassa keskustelussa ja tulleensa aidosti kohdatuksi.

Pidän itsekin kovasti siitä, miten Erätauko-dialogi yhdistää keskustelijoita. Vaikuttaa siltä, että se saa ihmiset olemaan samalla puolella eikä synnytä vastakkainasetteluja, vaan purkaa niitä.

Erätaukoa voi hyvin hyödyntää myös lasten ja nuorten kanssa ryhmissä ja luokkahuoneissa. Marikki Arnkilin väitöskirjassa ”Mehän opimme enemmän kuin lapset” tarkastellaan ja kuvataan dialogista opettamista.

Valteri on Opetushallituksen alaisuuteen kuuluva oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä lähikouluissa sekä vahvistaa alan ammattilaisten osaamista. Toiminnan tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman kotikuntansa lähikoulussa.”

Piia Ruutu, ohjaava opettaja, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko-menetelmä osana Polamkin hankkeita

    Iina, Minna, Terhi ja Pirjo Poliisiammattikorkeakoulusta avasivat kokemuksiaan Erätauko-menetelmän parissa erilaisten poliisin hankkeiden näkökulmasta. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan, miten Erätauko-menetelmää on hyödynnetty Poliisin yhteiskunnallista viestintää, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä ihmiskaupparikosten esitutkintaa käsittelevissä hankkeissa.
  • Aleksi Lumpeen vaikuttajatyö metsästyskeskustelun ylläpitäjänä rakentuu Erätauko-säätiöltä tuttujen periaatteiden ympärille

    Aleksi Lumme vastaanotti Suomen dialogiteko 2022 -tunnustuksen edistettyään rakentavaa keskustelua vaikeista aiheista usean vuoden ajan. Rakentavan keskustelun aktiivin tavoitteena on olla ihminen, joka luo ympärilleen hyvää keskustelua. Aleksin mukaan avainasemassa vaikeisiin keskusteluihin osallistuessa on mielenhallinta: halu viedä asiaa ja keskustelua eteenpäin, ei voittaa. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan Aleksin ajatuksia vaikeisiin keskusteluihin osallistumisesta Erätauon oppeja hyödyntäen.
  • MuseoX -hanke vie Erätauko-dialogin osaksi museon arkea

    Oletko koskaan pohtinut, että olisipa jossain tila, joka on pyhitetty rauhalliselle, tasavertaiselle ja kunnioittavalle dialogille? Ei hätää, tällainen tila valmistuu osana MuseoX -hanketta yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa vuonna 2024. Tässä diablogissa projektitutkija Henna Kojo ja kokoelmapäällikkö Teemu Ahola kertovat, kuinka Erätauko-dialogi otetaan osaksi uutta viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota.
Kaikki diablogit