Sitra ja Helsingin Sanomat kokeilivat joulukuussa 2017 rakentavan keskustelun järjestämistä verkossa. Puolentoista tunnin mittaiseen keskusteluun erityisopetuksesta Helsingissä otti osaa noin sata keskustelijaa.

Kokeilun tulokset ovat rohkaisevia: keskustelu verkossa voi totisesti olla muutakin kuin älämölöä. Tavalliseen kommentointiin verrattuna keskustelu oli vilkkaampaa ja rakentavampaa, ja keskustelijat ottivat huomioon toistensa ajatuksia kommenteissaan.

Sitran Erätauko-projektista vastaava asiantuntija Janne Kareinen, mitä rakentavan keskustelun tukemiseksi tehtiin?

Keskustelun moderaattorit pyysivät osallistujia lukemaan toisten keskustelijoiden kommentteja ja vastaamaan niihin. Lisäksi keskustelun aikana tehtiin kolme yhteenvetoa keskustelun sisällöstä, jotta mukaan oli mahdollista hypätä myös kesken keskustelun. Nämä käytännöt ovat osoittautuneet toimiviksi Erätauko-tapahtumien keskusteluissa kasvokkain.

Mitä kokeilusta opittiin?

Opimme, että myös verkossa kevyellä fasilitoinnilla on mahdollista rohkaista hyvää keskustelua ja ohjata keskustelua rakentavaan suuntaan. Aluksi monet kommentit esitettiin mielipiteinä ilman taustan avaamista. Kun pyysimme keskustelijoita kertomaan omakohtaisista kokemuksista mielipiteiden takana, kaikkien oli helpompi ymmärtää esitettyjä mielipiteitä.

Dialogista keskustelutapaa kannattaisi ehdottomasti kokeilla myös muiden – haastellisempienkin -aiheiden yhteydessä!

Mikä oli haastavaa?

Keskustelijoiden pitkistä viesteistä ja suuresta lukumäärästä johtuen kaikkien mielenkiintoisten näkökulmien kommentointi ei ollut helppoa tai edes mahdollista. Silti keskustelijoiden kommenteista näkyi yhteisen ymmärryksen syntyminen useammassakin kohtaa. Vaikka alusta ei teknisesti mahdollistanut kommentointia tietyn kommentin alle, syntyi dialogia.

Oletko kiinnostunut rakentavan keskustelun synnyttämisestä? Erätauon Facebook-ryhmässä jaamme oppeja ja vertaistukea aiheeseen liittyen – tervetuloa mukaan ryhmään!

Lue lisää:

HS 15.12.: HS:n ja Sitran järjestämän kokeilun tulos: Järkeväkin keskustelu verkossa on mahdollista
Verkkokeskustelun alusta ja kommentit
Keskustelua erityisopetuksesta käytiin Helsingin Sanomissa 14.12 julkaistun uutisen pohjalta
Verkkokeskustelun tapahtumasivu.

Kirjoittaja: Tatu Leinonen
Asiantuntija, Ilmasto- ja luontoratkaisut, Sitra

Diablogit

  • Erätauko-keskustelua lastensuojelun kokemusasiantuntijuudesta

    Vaikka kokemusasiantuntijuus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa lastensuojelussa, liittyy toimintaan monenlaisia kysymyksiä ja toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Viisiosainen Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä -kesustelusarja pyrkii osaltaan vastaamaan keskeisiin kysymyksiin kuulemalla Erätauko-menetelmää hyödyntäen niin kokemusasiantuntijoita itseään kuin muitakin alalla työskenteleviä ammattilaisia.
  • Meidän Espoo 20X0 - Erätauko-keskustelua tulevaisuuden Espoosta

    Espoossa keskusteltiin Erätauko-dialogia hyödyntäen siitä, miltä tulevaisuuden Espoon tulisi näyttää. Dialogin avulla pyrittiin kuulemaan erilaisia näkemyksiä ja lisäämään yhteistä ymmärrystä kaupungin ja sen eri asuinalueiden tulevaisuudesta. On tärkeää, että keskustelu kaupunkisuunnittelun teemoista on laajaa, ja siihen pääsevät osallistumaan myös asukkaat itse. Tähän kirjoitukseen on haastateltu Espoon kaupungin palvelupäällikköä Heli-Maija Nevalaa sekä Omnian asiakkuus- ja myyntipäällikköä Tuula Alankoa.
Kaikki diablogit