Sitra ja Helsingin Sanomat kokeilivat joulukuussa 2017 rakentavan keskustelun järjestämistä verkossa. Puolentoista tunnin mittaiseen keskusteluun erityisopetuksesta Helsingissä otti osaa noin sata keskustelijaa.

Kokeilun tulokset ovat rohkaisevia: keskustelu verkossa voi totisesti olla muutakin kuin älämölöä. Tavalliseen kommentointiin verrattuna keskustelu oli vilkkaampaa ja rakentavampaa, ja keskustelijat ottivat huomioon toistensa ajatuksia kommenteissaan.

Sitran Erätauko-projektista vastaava asiantuntija Janne Kareinen, mitä rakentavan keskustelun tukemiseksi tehtiin?

Keskustelun moderaattorit pyysivät osallistujia lukemaan toisten keskustelijoiden kommentteja ja vastaamaan niihin. Lisäksi keskustelun aikana tehtiin kolme yhteenvetoa keskustelun sisällöstä, jotta mukaan oli mahdollista hypätä myös kesken keskustelun. Nämä käytännöt ovat osoittautuneet toimiviksi Erätauko-tapahtumien keskusteluissa kasvokkain.

Mitä kokeilusta opittiin?

Opimme, että myös verkossa kevyellä fasilitoinnilla on mahdollista rohkaista hyvää keskustelua ja ohjata keskustelua rakentavaan suuntaan. Aluksi monet kommentit esitettiin mielipiteinä ilman taustan avaamista. Kun pyysimme keskustelijoita kertomaan omakohtaisista kokemuksista mielipiteiden takana, kaikkien oli helpompi ymmärtää esitettyjä mielipiteitä.

Dialogista keskustelutapaa kannattaisi ehdottomasti kokeilla myös muiden – haastellisempienkin -aiheiden yhteydessä!

Mikä oli haastavaa?

Keskustelijoiden pitkistä viesteistä ja suuresta lukumäärästä johtuen kaikkien mielenkiintoisten näkökulmien kommentointi ei ollut helppoa tai edes mahdollista. Silti keskustelijoiden kommenteista näkyi yhteisen ymmärryksen syntyminen useammassakin kohtaa. Vaikka alusta ei teknisesti mahdollistanut kommentointia tietyn kommentin alle, syntyi dialogia.

Oletko kiinnostunut rakentavan keskustelun synnyttämisestä? Erätauon Facebook-ryhmässä jaamme oppeja ja vertaistukea aiheeseen liittyen – tervetuloa mukaan ryhmään!

Lue lisää:

HS 15.12.: HS:n ja Sitran järjestämän kokeilun tulos: Järkeväkin keskustelu verkossa on mahdollista
Verkkokeskustelun alusta ja kommentit
Keskustelua erityisopetuksesta käytiin Helsingin Sanomissa 14.12 julkaistun uutisen pohjalta
Verkkokeskustelun tapahtumasivu.

Kirjoittaja: Tatu Leinonen
Asiantuntija, Ilmasto- ja luontoratkaisut, Sitra

Diablogit

  • Erätauko-keskustelut Kansallismuseon uudistustyön tukena - keiden tarinat tulisi kertoa?

    Suomen Kansallismuseo uudistuu. Uudistumisprosessiin liittyen keväällä 2023 järjestettiin Erätauko-keskustelusarja, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kulttuureista, identiteeteistä ja historiasta eri näkökulmista. Tähän diablogiin on haastateltu Kansallismuseon yhteisömanageria Elisa Sarpoa sekä museolehtoria Hanna Korhosta.
  • Syötteellä käydään viikoittain Erätauko-keskusteluja

    Syötteen 300:n asukkaan kylässä asustaa noin kymmenen hengen porukka, joka käy viikoittain Erätauko-keskusteluja. Parhaillaan keskusteluja käydään jopa pari kolme kertaa viikossa. Erätauko on vakiintunut osaksi arkea, ja keskusteluja aletaan käymään nykyään myös spontaanisti ajankohtaisista aiheista.
  • Erätauko-keskustelua uudistuvista datatalouden pelisäännöistä

    Datatalouden pelisäännöt uudistuvat Euroopan unionissa. Uudet EU-säännöt tulevat vaikuttamaan niin yrityksiin kuin yksityishenkilöihin. Koska sääntely on monimutkaista, mutta samalla se tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia yritysten arkeen, liiketoiminnan uudistamiseen ja toiminnan tehostamiseen, muutoksia kannattaa pureskella yhdessä näkemyksiä ja oivalluksia vaihtaen.
Kaikki diablogit