”Olen aina ollut innostunut ja kiinnostunut dialogista. Erätaukoon tutustuin jossain tapahtumassa muutama vuosi sitten. Sen jälkeen luin Erätauon materiaalit netissä ja mietin Erätauon soveltamismahdollisuuksia omassa työssäni.

Työskentelen lastensuojelujärjestö Pesäpuussa, jossa kehitän lastensuojelun sijaishuollon piirissä asuville ja asuneille nuorille vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa.

Pyrimme kehittämään  lastensuojelun prosesseja lasten itsensä tarpeiden ja kokemusten mukaan. Samalla nuoret saavat vertaistukea.

Nyt takana taitaa olla noin viisitoista Erätauko-keskustelua ja olen edelleen super innostunut Erätauosta! Etsin jatkuvasti aktiivisesti uudenlaisia soveltamismahdollisuuksia Erätauon käytölle.

Olen päässyt osallistumaan useampaan Erätauko-keskusteluun niin kasvokkain kuin etänä esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiin, tulevaisuuteen sekä osallisuuteen ja osallistamiseen liittyen. Olen Erätauon iso fani!

Omassa työssäni Pesäpuu ry:ssä olen hyödyntänyt Erätaukoa esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten aikuisten ja päätöksentekijöiden välisissä keskusteluissa ja väkivaltaa kokeneiden nuorten kanssa työskentelyssä.

Nuorten ja päättäjien välistä keskustelua oli seuraamassa noin 100 muutakin henkilöä. Erätauko soveltuu oikein mainiosti myös näytöstyyliseen keskusteluun, jossa halutaan viestiä keskustelun ohessa laajemmalle joukolle.

Väkivaltaa kokeneiden nuorten kanssa käyty Erätauko-keskustelu puolestaan viritti herkän teeman äärelle ja nuoret itse pääsivät määrittämään sen, millä syvyydellä ja kuinka vahvasti kokemuksista käsin aihetta käsiteltiin.

Osallistuminen Erätaukoihin on ollut joka kerralla aivan mahtavaa. Tykkään edetä kohti ratkaisuja usein aika nopeastikin. Erätauossa ei kuitenkaan kiirehditä ratkaisuihin. Jokaisesta Erätauko-keskustelusta olen oppinut ja oivaltanut jotain uutta.

Erätauko-keskustelussa tapahtuva yhteinen pysähtyminen, toisten ajatusten kuunteleminen ja tätä kautta myös oman ymmärryksen syventäminen soveltuu todella monipuolisesti erilaisiin prosesseihin ja tilaisuuksiin.

Suosittelen Erätaukoa kaikille ja kaikkialle. Polarisoituneessa ja nopealiikkeisessä maailmassa on tärkeä pysähtyä yhteisen keskustelun äärelle ilman, että on pakko ratkaista tai tehdä heti jotain.

Erätauko on erinomainen tapa tuoda erilaisista taustoista olevia ihmisiä keskustelemaan yhteisten teemojen äärelle ilman turhia valta-asetelmia, jotka muuten saattaisivat tuottaa haasteita yhteiselle keskustelulle.

Erätauko on myös mahtava tapa jakaa valtaa tasapuolisesti kaikille keskustelijoille ja tukea keskusteluun osallistuvien ihmisten osallisuutta ja osallistumista.

Lastensuojelun kehittämistyössä, jonne oma työni sijoittuu, on erittäin tärkeää luoda yhteistä ymmärrystä, luottamusta ja tasavertaista keskustelua.

Erätauolla on merkittäviä soveltamismahdollisuuksia niin lastensuojelun kehittämiseen kuin kehittämistyöhön yleisesti.

Tulevaisuudessa Erätaukoa voisi mielestäni hyödyntää myös lastensuojelun arjessa, kuten asiakassuunnitelmatapaamisissa ja lastensuojelulaitosten arjessa.”

Asiantuntija Onni Westlund, Pesäpuu ry.

 

Diablogit

  • Erätauko-keskustelua lastensuojelun kokemusasiantuntijuudesta

    Vaikka kokemusasiantuntijuus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa lastensuojelussa, liittyy toimintaan monenlaisia kysymyksiä ja toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Viisiosainen Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä -kesustelusarja pyrkii osaltaan vastaamaan keskeisiin kysymyksiin kuulemalla Erätauko-menetelmää hyödyntäen niin kokemusasiantuntijoita itseään kuin muitakin alalla työskenteleviä ammattilaisia.
  • Meidän Espoo 20X0 - Erätauko-keskustelua tulevaisuuden Espoosta

    Espoossa keskusteltiin Erätauko-dialogia hyödyntäen siitä, miltä tulevaisuuden Espoon tulisi näyttää. Dialogin avulla pyrittiin kuulemaan erilaisia näkemyksiä ja lisäämään yhteistä ymmärrystä kaupungin ja sen eri asuinalueiden tulevaisuudesta. On tärkeää, että keskustelu kaupunkisuunnittelun teemoista on laajaa, ja siihen pääsevät osallistumaan myös asukkaat itse. Tähän kirjoitukseen on haastateltu Espoon kaupungin palvelupäällikköä Heli-Maija Nevalaa sekä Omnian asiakkuus- ja myyntipäällikköä Tuula Alankoa.
Kaikki diablogit