”Olen aina ollut innostunut ja kiinnostunut dialogista. Erätaukoon tutustuin jossain tapahtumassa muutama vuosi sitten. Sen jälkeen luin Erätauon materiaalit netissä ja mietin Erätauon soveltamismahdollisuuksia omassa työssäni.

Työskentelen lastensuojelujärjestö Pesäpuussa, jossa kehitän lastensuojelun sijaishuollon piirissä asuville ja asuneille nuorille vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa.

Pyrimme kehittämään  lastensuojelun prosesseja lasten itsensä tarpeiden ja kokemusten mukaan. Samalla nuoret saavat vertaistukea.

Nyt takana taitaa olla noin viisitoista Erätauko-keskustelua ja olen edelleen super innostunut Erätauosta! Etsin jatkuvasti aktiivisesti uudenlaisia soveltamismahdollisuuksia Erätauon käytölle.

Olen päässyt osallistumaan useampaan Erätauko-keskusteluun niin kasvokkain kuin etänä esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiin, tulevaisuuteen sekä osallisuuteen ja osallistamiseen liittyen. Olen Erätauon iso fani!

Omassa työssäni Pesäpuu ry:ssä olen hyödyntänyt Erätaukoa esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten aikuisten ja päätöksentekijöiden välisissä keskusteluissa ja väkivaltaa kokeneiden nuorten kanssa työskentelyssä.

Nuorten ja päättäjien välistä keskustelua oli seuraamassa noin 100 muutakin henkilöä. Erätauko soveltuu oikein mainiosti myös näytöstyyliseen keskusteluun, jossa halutaan viestiä keskustelun ohessa laajemmalle joukolle.

Väkivaltaa kokeneiden nuorten kanssa käyty Erätauko-keskustelu puolestaan viritti herkän teeman äärelle ja nuoret itse pääsivät määrittämään sen, millä syvyydellä ja kuinka vahvasti kokemuksista käsin aihetta käsiteltiin.

Osallistuminen Erätaukoihin on ollut joka kerralla aivan mahtavaa. Tykkään edetä kohti ratkaisuja usein aika nopeastikin. Erätauossa ei kuitenkaan kiirehditä ratkaisuihin. Jokaisesta Erätauko-keskustelusta olen oppinut ja oivaltanut jotain uutta.

Erätauko-keskustelussa tapahtuva yhteinen pysähtyminen, toisten ajatusten kuunteleminen ja tätä kautta myös oman ymmärryksen syventäminen soveltuu todella monipuolisesti erilaisiin prosesseihin ja tilaisuuksiin.

Suosittelen Erätaukoa kaikille ja kaikkialle. Polarisoituneessa ja nopealiikkeisessä maailmassa on tärkeä pysähtyä yhteisen keskustelun äärelle ilman, että on pakko ratkaista tai tehdä heti jotain.

Erätauko on erinomainen tapa tuoda erilaisista taustoista olevia ihmisiä keskustelemaan yhteisten teemojen äärelle ilman turhia valta-asetelmia, jotka muuten saattaisivat tuottaa haasteita yhteiselle keskustelulle.

Erätauko on myös mahtava tapa jakaa valtaa tasapuolisesti kaikille keskustelijoille ja tukea keskusteluun osallistuvien ihmisten osallisuutta ja osallistumista.

Lastensuojelun kehittämistyössä, jonne oma työni sijoittuu, on erittäin tärkeää luoda yhteistä ymmärrystä, luottamusta ja tasavertaista keskustelua.

Erätauolla on merkittäviä soveltamismahdollisuuksia niin lastensuojelun kehittämiseen kuin kehittämistyöhön yleisesti.

Tulevaisuudessa Erätaukoa voisi mielestäni hyödyntää myös lastensuojelun arjessa, kuten asiakassuunnitelmatapaamisissa ja lastensuojelulaitosten arjessa.”

Asiantuntija Onni Westlund, Pesäpuu ry.

 

Diablogit

  • Erätauko maaperän ja sen viljelijän hyvästä tulevaisuudesta

    Erätauko-säätiön luotsaamissa keskusteluissa keskeistä on dialogin syntyminen ja erilaisten näkökulmien tasapuolinen esille pääseminen. Tässä keskustelussa päätarkoituksena oli kerätä huomioita Soil at Risk -symposiumin paneelikeskustelun taustaksi. Lisäksi blogin kirjoittaja Sanna Söderlund, joka toimii koulutuspäällikkönä Baltic Sea Action Groupissa sekä vastaa viljelijä- ja oppilaitosyhteistyöstä Carbon Actionissa, tulee hyödyntämään aineistoa väitöskirjatutkimuksessaan, jonka aiheena on edelläkävijäviljelijöiden siirtymä kohti uudistavaa viljelyä.
  • Kunta tekemisen mahdollistajana

    Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen kokee Erätauon olevan tarpeellinen tuki kunnan yhteisötyössä ja yhteisöllisessä johtamisessa.
  • Erätauko osaksi kaikkea partion tekemistä

    Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola kertoo, että Erätauon käyttö on leviämässä laajasti partiossa.
Kaikki diablogit