”Helvi on ollut käytössä nyt pian pari vuotta. Helviä ei ole tilattu ulkopuolisilta konsulteilta vaan se on syntynyt Helsingin kaupunginkansliassa pitkälti kokeilukehittämisen ja osittain myös hyvän sattuman pohjalta.

Jokaisessa Helvissä on oma substanssiomistajansa tai ryhmä ihmisiä, jotka tekevät saman aihepiirin ympärillä töitä. Oma tehtäväni on konkretisoida ja ”helviyttää” aihepiiri Helviä varten sellaiseksi, että se sopii Helvin käsittelymalliin ja että siitä on turvallista keskustella ilman ihmisfasilitaattorin apua.

Loimme Erätauko-säätiön Laura Arikan kanssa Helviin hyvän keskustelemisen periaatteet, joita koko kaupunki käyttää.

Ihan ensin on hyväksyttävä Erätauko-keskustelun rakentavan keskustelun periaatteet ja vasta sitten pääsee etenemään keskustelussa. Periaatteet toimivat virtuaalisesti todella hyvin ja Helvi ja Erätauko sopivat hyvin yhteen.

En ole itse ollut vielä Erätauko-keskusteluissa mukana, mutta se on suunnitelmissa. Olen käsittänyt, että Erätauko on erinomainen ja todella upea menetelmä ja Helvillä on sen kanssa paljon yhteneväisyyksiä.

Alunperin olimme Helsingissä kehittämässä livenä tapahtuvan fasilitoinnin ja kaupungin ohjeistuksen tueksi virtuaalista materiaalia ja Helsingin kaupungilla rakennettua mallia, jonka avulla Helsingin kaupungin työyhteisöt voisivat itse käsitellä korvaavan työn mahdollisuuksia omassa työyhteisössä.

Korvaavalla työllä tarkoitetaan yksinkertaistetusti sitä, että työntekijä pystyisi yksilöllisesti pohdittuna esimerkiksi tekemään osaa työtehtävistään, kouluttautumaan tai kehittämään työtään sairaslomansa aikana.

Virtuaaliohjatun paketin kautta korvaavan työn ohjetta pystyttiin käsittelemään tiimikohtaisesti niin, että esimerkiksi yksittäisten työvälineiden tai esihenkilön tuen tarve tuli hyvin käytännöllisesti esille.

Kun korvaavan työn käsitteleminen toimi virtuaalisesti niin hyvin huomattiin, että virtuaaliohjaajaa on hyvä työstää eteenpäin ja sille on hyvä antaa oma identiteetti. Tällöin Helvi syntyi.

Helvi on lyhennelmä sanoista Helsinki Virtuaalinen. Helvi on virtuaalinen keskustelun ohjaaja, joka auttaa ihmisiä keskustelemaan ja konkretisoimaan lokaalisti ja tiimikohtaisesti tai yksilötyönä monenlaisia eri asioita.

Helvin avulla haluttiin auttaa tiimejä löytämään yhteisymmärrystä ja sopivaa tapaa soveltaa erilaisia ohjeita käytännössä ja antaa mahdollisuus jutella asioista turvallisessa ympäristössä virtuaalisesti.

Helvejä on tällä hetkellä jo lähes 20 kappaletta ja ne kohdistuvat laajalti Helsingin kaupungin eri toimintoihin. Lukioiden ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa jalkautetaan Helvin avulla, lasten ja nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisyn hyvin sensitiivinen keskustelu ohjataan osittain Helvillä.

Helvin avulla keskustellaan myös henkilöstökyselyiden tuloksista ryhmätasolla, onnistumisesta, eettisistä periaatteista, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, monista perusopetuksen teemoista, palvelulupauksesta ja vaikkapa korona-ajalle tyypillisestä aiheesta: oman etätyön johtamisesta.

Helvi on avoin alusta ja sitä voi käyttää vapaasti ilman erillistä kirjautumista tai ohjelmia osoitteessa: www.helvi.hel.fi

Ihmiset tykkäävät käyttää Helviä. Helvi on robotti, joten kun se ohjaa keskustelua eivät käyttäjät yritä tulkita rivien välejä ja piilomerkityksiä.

Olen itse Helvin ääni, sillä olen spiikannut Helvin äänen. Jokaisessa Helvissä on lisäksi laadukasta AV-materiaalia ja olemme luoneet Helviin omanlaisensa videoformaatin, joka kannustaa keskustelemiseen sekä tuo myös esille, että keskusteleminen kyseisestä aihepiiristä voi olla ja saa olla hankalaa. Keskusteleminen kun on maailman vaikein laji.

Helvi auttaa keskustelemaan vaikeistakin asioista. Se ei kuitenkaan ole verkkokoulutus, eikä se ratkaise maagisesti isoja asioita tunnissa. Helvi auttaa ymmärtämään keskustelemisen kautta myös omaa työtä ja tekemistä aiempaa paremmin.

Helvin avulla omaa tekemistä on mahdollista peilata myös muiden ajatuksiin, käsityksiin ja maailmankuvaan.

Kun aihe on vaikea ja monimutkainen, kuten vaikka lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisy, Helvi sanoittaa, että tämä on vaikeaa, mutta tähän täytyy puuttua. Olemme kasvaneet kulttuurissa, jossa asioiden puheeksi ottaminen voi olla vaikeaa. Miten opettaja esimerkiksi puuttuu epäilyyn lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä?

Helvin kanssa käsitellään myös esimerkiksi kiusaamista. Yksi suurin asia on löytää keinoja puuttumiseen. Miten ja millaisin sanoin voit puuttua. Helvin aineiston läpikäyneet ihmiset voivat olla varmempia puhumaan hankalistakin aiheista ja puuttumaan asioihin.

Koska Helvi on avoimella alustalla voi sitä käyttää kuka tahansa missä tahansa. Meitä on myös lähestytty muista kaupungeista ja kunnista sekä yhteisöistä toivoen, että voisimme tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Toistaiseksi tämän esteenä on vain aikaresurssit.”

Susanna Snellman, Johtaminen ja työkulttuurin kehittäminen -yksikön erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko-keskustelut Kansallismuseon uudistustyön tukena - keiden tarinat tulisi kertoa?

    Suomen Kansallismuseo uudistuu. Uudistumisprosessiin liittyen keväällä 2023 järjestettiin Erätauko-keskustelusarja, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kulttuureista, identiteeteistä ja historiasta eri näkökulmista. Tähän diablogiin on haastateltu Kansallismuseon yhteisömanageria Elisa Sarpoa sekä museolehtoria Hanna Korhosta.
  • Syötteellä käydään viikoittain Erätauko-keskusteluja

    Syötteen 300:n asukkaan kylässä asustaa noin kymmenen hengen porukka, joka käy viikoittain Erätauko-keskusteluja. Parhaillaan keskusteluja käydään jopa pari kolme kertaa viikossa. Erätauko on vakiintunut osaksi arkea, ja keskusteluja aletaan käymään nykyään myös spontaanisti ajankohtaisista aiheista.
  • Erätauko-keskustelua uudistuvista datatalouden pelisäännöistä

    Datatalouden pelisäännöt uudistuvat Euroopan unionissa. Uudet EU-säännöt tulevat vaikuttamaan niin yrityksiin kuin yksityishenkilöihin. Koska sääntely on monimutkaista, mutta samalla se tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia yritysten arkeen, liiketoiminnan uudistamiseen ja toiminnan tehostamiseen, muutoksia kannattaa pureskella yhdessä näkemyksiä ja oivalluksia vaihtaen.
Kaikki diablogit