kuva: Demo Finland

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo Finland on kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka toimii demokratian edistämiseksi tukemalla suomalaisten puolueiden sekä uusien ja kehittyvien demokratioiden puolueiden välisiä yhteistyöhankkeita. Järjestö toimii Suomessa sekä yhdessä kumppanijärjestöjen kanssa Etiopiassa, Keniassa, Mosambikissa, Sambiassa, Myanmarissa, Keniassa, Somaliassa, Sri Lankassa ja Tunisiassa.

Anna Antila toimii Demo Finlandilla dialogiasiantuntijan sijaisena ja vastaa työssään järjestön kotimaan toiminnasta. Demo Finlandin kotimaan toimintaan kuuluu muun muassa vuosittain järjestettävä Demokratia-akatemia, joka on koulutuskokonaisuus eduskuntapuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöille. Lisäksi toimintaan kuuluu puolueiden yhteinen työryhmä, joka edistää vammaisten henkilöiden osallistumista suomalaisissa puolueissa sekä kansanedustajien rauha- ja dialogiryhmä.

“Toimintamme vahvistaa tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia, puoluerajat ylittävää rakentavaa yhteistyötä, moniarvoista poliittista keskustelua ja poliitikkojen kykyä vaikuttaa rauhanomaisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Demo Finlandin visio on maailma, jossa kaikilla ihmisillä on omissa yhteiskunnissaan mahdollisuus osallistua yhdenvertaisina demokraattiseen päätöksentekoon.

Erityisiä painopisteitä toiminnassamme ovat politiikassa aliedustettujen ryhmien, kuten naisten, nuorten ja vammaisten ihmisten osallisuuden tukeminen, puolueiden välinen dialogi sekä puolueiden ohjelmallisen työn vahvistaminen.

Erätauko-menetelmä on ollut meillä erityisesti tärkeä osa Demokratia-akatemioita. Demokratia- akatemioissa eduskuntapuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöillä on mahdollisuus käydä dialogia yli puoluerajojen, eikä olla aina vain vaalipaneeliasetelmissa.

Erätauko on toiminut menetelmänä, joka on mahdollistanut rakentavan ja antoisan keskustelun eri taustoista ja eri puolueista tulevien nuorten välillä.

Olemme myös kaikki toimistollamme saaneet Erätauko-koulutuksen ja käyneet yhden Erätauko-keskustelun koulutuksen yhteydessä toimistomme kesken. Osallistuminen Erätaukoon ensinnäkin opetti paljon lisää työkavereista sekä avasi sitä, millaista Erätauko-keskusteluun on osallistua keskustelijana.

Erätauossa hyvä puoli on joustavuus siinä, millainen ryhmä on keskustelemassa, millainen aika käytettävissä sekä millaisen aiheeseen pureudutaan. Keskittyminen dialogissa erityisesti kokemuksiin tuo esiin uusia puolia ihmisistä. Silloin ehkä kerrotaan jotain sellaista, mikä ei muuten tulisi esiin.

Itselle Erätauko on myös opettanut kuuntelemisen tärkeyden. On maltettava olla hiljaa, ja saada kaikkien äänet osaksi keskustelua, jotta voidaan käydä aidosti dialogia.

Demokratia-akatemian osallistujat ovat kokeneet Erätauon avartavana sekä hyvänä mahdollisuutena jakaa omia kokemuksiaan sekä kuulla muiden osallistujien ajatuksia. Itselleni myös kirjurina osallistuminen yhteen näistä nuorten puoluetoimijoiden dialogeista toi esiin sen, kuinka nuoret työskentelevät määrätietoisesti omien tavoitteidensa eteen, ja kuinka he jakavat monia samoja haasteita ja ongelmia. Toivon, että näiden jakaminen voi myös luoda yllättäviä yhteistyön paikkoja.

Puolueiden välisen dialogin tukeminen on merkittävässä roolissa toiminnassamme. Demo Finland tukee kumppaneitaan dialogin fasilitoinnissa ja luo turvallisia tiloja puolueiden väliselle jatkuvalle vuoropuhelulle.

Onnistunut dialogi johtaa molemminpuoliseen kunnioitukseen ja kuuntelemiseen sekä luo tilaa eri näkemyksiä huomioivalle politiikalle. Rakentava poliittinen dialogi lisää näin myös kansalaisten luottamusta edustukselliseen demokratiaan.

Kun puolueiden välillä on luottamusta ja hyvää yhteistyötä, ne voivat yhdessä työstää tärkeiksi katsomiaan asioita yhteiskunnan ja demokratian kehittämiseksi. Dialogi vahvistaa puolueiden kykyä ratkoa erimielisyyksiä poliittisessa päätöksenteossa ja vähentää vastakkainasettelua.

Monipuoluedialogi on siis myös rauhanrakentamisen väline.”

Anna Antila, dialogiasiantuntija, Demo Finland

teksti: Vilma Kallio

Diablogit

  • Erätauko-keskustelut Kansallismuseon uudistustyön tukena - keiden tarinat tulisi kertoa?

    Suomen Kansallismuseo uudistuu. Uudistumisprosessiin liittyen keväällä 2023 järjestettiin Erätauko-keskustelusarja, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kulttuureista, identiteeteistä ja historiasta eri näkökulmista. Tähän diablogiin on haastateltu Kansallismuseon yhteisömanageria Elisa Sarpoa sekä museolehtoria Hanna Korhosta.
  • Syötteellä käydään viikoittain Erätauko-keskusteluja

    Syötteen 300:n asukkaan kylässä asustaa noin kymmenen hengen porukka, joka käy viikoittain Erätauko-keskusteluja. Parhaillaan keskusteluja käydään jopa pari kolme kertaa viikossa. Erätauko on vakiintunut osaksi arkea, ja keskusteluja aletaan käymään nykyään myös spontaanisti ajankohtaisista aiheista.
  • Erätauko-keskustelua uudistuvista datatalouden pelisäännöistä

    Datatalouden pelisäännöt uudistuvat Euroopan unionissa. Uudet EU-säännöt tulevat vaikuttamaan niin yrityksiin kuin yksityishenkilöihin. Koska sääntely on monimutkaista, mutta samalla se tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia yritysten arkeen, liiketoiminnan uudistamiseen ja toiminnan tehostamiseen, muutoksia kannattaa pureskella yhdessä näkemyksiä ja oivalluksia vaihtaen.
Kaikki diablogit