Tulevaisuusdialogi ke 5.6. klo 17-19

Olet lämpimästi tervetullut mukaan keskustelemaan Suomen tulevaisuudesta!

Tämä keskustelu käydään keskiviikkona 5.6. klo 17-19 etäyhteyksin Google Meetissä.

Valtioneuvoston kanslia ja Erätauko-säätiö järjestävät kevään 2024 aikana keskusteluja Suomen tulevaisuudesta osana valtioneuvoston tulevaisuusselonteon valmistelua. 

Haluamme kuulla, millainen Suomi on sinun mielestäsi vuonna 2045. Mitkä asiat herättävät sinussa toiveikkuutta tai positiivisia ajatuksia tulevaisuudesta? Millainen paikka Suomen pitäisi olla elää? Mikä huolestuttaa omassa, muiden tai Suomen tulevaisuudessa? 

Tulevaisuuteen liittyy paljon epävarmuutta, eikä siitä puhuminen ole aina helppoa, mutta ainoa asia, mitä odotamme, on että kerrot keskustelussa niistä ajatuksista, joita sinulle on syntynyt oman päivittäisen arkesi kautta. Tule omana itsenäsi, keskustelu on luottamuksellista ja tasavertaista. Mukaan tarvitset vain avointa mieltä ja uteliaisuutta.

Dialogit käydään Erätauko-menetelmällä. Keskusteluun osallistuminen on helppoa, eikä se vaadi sinulta valmistautumista etukäteen. Riittää, että jaat omia ajatuksiasi. Keskusteluun osallistuminen on oiva keino lisätä ymmärrystä myös muiden, eri taustoista tulevien ihmisten kokemuksista ja ajatusmaailmasta. 

Keskustelut ovat osa valtioneuvoston tulevaisuusselontekotyötä ja niiden tavoitteena on syventää ymmärrystä Suomen tulevaisuuden tärkeimmistä kysymyksistä. Kirjauksista tehdään koonti, jota hyödynnetään Tulevaisuusselonteon valmistelussa. Dialogien koontia hyödynnetään osaltaan myös Kansallisen dialogien kokonaisuudessa. Keskustelut kirjataan siten, ettei kirjauksesta tunnista yksittäisiä osallistujia. Keskustelua ei kuitenkaan nauhoiteta tai tallenneta.

Tulevaisuusdialogit tukevat valtioneuvoston tavoitteita edistää demokratiaa ja osallisuutta sekä lisätä vuorovaikutusta hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

Tilaisuuden ohjelma:

16.45-17:00 Etäkahvit, laitteiden ja yhteyden testaus

17:00-17:05 Tilaisuuden avaus  

17:05-17:15 Alustus 

17:15-18:45 Keskustelu  

18:45-19:00 Tilaisuuden oivallukset ja loppusanat 

 

Ilmoittaudu mukaan tästä!

 

Lisätiedot: eveliina.alho@eratauko.fi / +358 503 116 647